ست بدن سازی و پارکی

در چند سال گذشته ورزش در بوستان ها، پارک ها و فضا های سبز شهری جایگاه خوبی در میان شهروندان پیدا کرده است و متولیان شهرداری نیز گام های موثری را در این رابطه برداشته اند. در واقع برخورداری از امکانات ورزشی در اماکن عمومی حق مسلم هر شهروند یک جامعه محسوب می شود. در این راستا متولیان امر امکاناتی را فراهم کرده اند تا شهروندان بتوانند بدون هیچگونه هزینه ای سلامت جسمی خود را حفظ نمایند. در این راستا تجهیز و نصب لوازم ورزشی در بوستانها و پارک های شهری یک از اقدامات شهرداری ها برای ارتقاء سلامت جامعه است.

تجهیز و نصب لوازم ورزشی در پارک ها و اماکن عمومی موجب افزایش فعالیت جسمی در جامعه می شود به عبارتی کمک می کند تا جامعه سالم و پویا تری داشته باشیم.

تجهیز نمودن پارک ها به لوازم ورزشی و رایگان بودن استفاده از این تجهیزات موجب ترغیب افراد جامعه و بروز انگیزه انجام فعالیت ورزشی را در پی خواهد داشت. مضاف بر این که استفاده از لوازم ورزشی پارکی میتواند به نوعی صرفه جویی در هزینه و زمان باشد زیرا علاوه بر تفریح و لذت در پارک و یا بوستان در کنار خانواده توانسته اید فعالیت ورزشی هم انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید